Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE MASSAGETHERAPEUT

Voor een optimale dienstverlening heeft De Massagetherapeut onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle klanten en bezoekers van De Massagetherapeut verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1 Ik ben een masseur, die preventief masseert. Het is niet de bedoeling om diagnoses te stellen. Bij bepaalde ziektes kan ik besluiten om u geen massage te geven maar u door te verwijzen.

2. Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houd ik een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.

3 De massages die ik geef, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen ten toon spreiden worden per direct uit de praktijk verwijderd, en er wordt aangifte gedaan.

4 Indien u verhinderd bent, verzoek ik u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kunt u telefonisch doen op 06-13427642 (wilt u bij geen gehoor mijn voicemail inspreken of een sms sturen) of via de mail op joostschippers@demassagetherapeut.nl
Wanneer u de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak af zegt, dient u de afspraak direct te verplaatsen naar een ander moment (een uitzondering is afzegging om gezondheidsredenen, dan dient u de afspraak binnen een periode van een maand na de originele afspraak opnieuw te plannen). Indien u dit niet doet wordt het consult alsnog in rekening gebracht.

5. Ik streef naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zal ik u hierover informeren.

6. Het is niet mogelijk om met pin te betalen in de praktijk. Ik verzoek u contant te betalen. Bij hoge uitzondering mag u binnen 10 werkdagen het verschuldigde bedrag overmaken per bank, IBAN: NL82INGB0670521035 t.n.v. De Massagetherapeut, Emmen.
Genoemde tarieven zijn per behandeling vermeld, de bedragen zijn inclusief 21% BTW.
U ontvangt een factuur.

7 Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen .

8 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zult stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die (mogelijk) het gevolg (zouden kunnen) zijn van een massage die ik aan u geef.